Leisteen bord ''oprjochte fries''

€ 8,95

een leisteen bord met de fryske tekst '' Bûter brea en griene tsiis wa't dat net sizze kiin is gjin oprjochte fries'' 

Afmeting 25 x 15cm