Leisteen bord ''freonen''

€ 8,95

een leisteen bord met de fryske tekst '' alle freonen binne jhir wolkom'' 

Afmeting 25 x 15cm